Työnohjaus

Yksilö-, ryhmä tai työyhteisötyönohjaus

Kotitorppa on terapiapalveluiden tarjoamisen suhteen yhdistynyt LANUPE oy:n kanssa. Terapiapalvelut toteutetaan LANUPE oy lasten, nuorten ja perheiden osaamiskeskuksen kautta. 

Siirry tästä LANUPE Oy:n sivuille

”Työnohjauksen tavoitteena on vapauttaa voimia, luovuutta ja ajattelua työhön ja sen rajojen tunnistamiseen.”(STORY)

Työnohjausta voidaan toteuttaa erilaisin kokoonpanoin: yksilö-, ryhmä- tai työyhteisötyönohjauksena. Se on mahdollista toteuttaa joko itsenäisenä kokonaisuutena tai yhdistää muihin koulutus- ja kehittämisprosesseihin.
Työnohjausta voi tilata lyhytkestoisiin tarpeisiin (5-10 tapaamista), mutta parhaimpiin tuloksiin päästään kun prosessille annetaan riittävästi aikaa (1-3 v) ja tapaamiset ovat säännöllisiä.

Työnohjauksessa keskitytään asiakkaan työhön ja hänen ammatilliseen kehittymiseen. Työnohjauksessa voi tarkastella mm. omaa työtä ja suhdettaan työhön, pohtia työyhteisöön, omaan jaksamiseen ja hyvinvointiin liittyviä kysymyksiä sekä esim. esimiesaseman tuomia haasteita luottamuksellisesti ulkopuolisen koulutetun ohjaajan avulla.

Työnohjaus on tavoitteellista työskentelyä, missä tavoitteet määritellään asiakkaan kanssa yhdessä. Työnohjaaja tarjoaa avuksenne menetelmiä ja luotettavan ilmapiirin tarkastella asioita, mutta ei ratko ongelmia tai tarjoa valmiita vastauksia. Vastaukset asiakas oivaltaa ja työstää itse. Keskeisenä tavoitteena työnohjauksessa voidaankin pitää asiakkaan tutkivan työotteen oppimista sekä oman itsensä, ajatustensa ja tunteidensa tunnistamista.

Yksilötyönohjaus: esimerkiksi silloin kun työyhteisössä ei ole samaa työtä tekevää vertaistyöntekijää (esim. johtajat ja esimiehet), joilta saisi kollegiaalista tukea ja joiden kanssa ryhmätyönohjaus olisi mahdollista toteuttaa. Yksilötyönohjaus on paikallaan myös kun työntekijä on uusien haasteiden edessä, työ on kuormittavaa tai tarvitsee tukea suurten muutosten pohtimiseen ja omaan jaksamiseensa työssä.

Ryhmätyönohjaus: henkilöille, joiden työnkuva on samantapainen (saman ammattikunnan edustajia) ja joita koskettavat samantyyppiset asiat. Työskentelyssä käsitellään pääsääntöisesti joko yhteisiä, työstä esiin nousevia ilmiöitä tai teemoja tai työhön liittyviä tapauksia (case-työskentely), jotka kytketään laajempaan, kaikkien paikalla olevien työhön liittyvään kontekstiin. Ryhmätyönohjauksessa on mahdollisuus peilata omia käytäntöjään toisten käytäntöihin, saada niistä ajatuksia ja tukea omiin suunnitelmiin ja tavoitteisiin.

Työyhteisön työnohjaus: ryhmätyönohjausta ryhmälle, joka koostuu samasta työyhteisöstä. Työnohjauksessa käsitellään työhön ja työyhteisöön liittyviä kokemuksia ja etsitään uusia näkökulmia ja toimintatapoja. Työyhteisön työnohjaus palvelee erityisesti silloin, kun tavoitteena on tukea työyhteisöä keskinäisessä vuorovaikutuksessa, miettiä työn tavoitteita ja kehittää työtoimintoja.
Organisaation ja toimintatapojen muutostilanteissa ulkopuolinen työnohjaaja voi auttaa rakentamaan työyhteisön / organisaation yhteistä ymmärrystä siitä, miten uudessa tilanteessa ollaan ja edetään.

Yritysten / asiakkaiden omissa tiloissa tai Leppävaarassa osoitteessa Harakantie 2 c, 02650 Espoo tai Nummelassa osoitteessa Vihdintie 3, 3.krs. Katso tarkemmat yhteystiedot ja ota yhteyttä.