Terapiapalvelut

Terapiapalvelut / psykoterapia

Kotitorppa on terapiapalveluiden tarjoamisen suhteen yhdistynyt LANUPE oy:n kanssa ja terapiapalvelut toteutetaan LANUPE oy lasten, nuorten ja perheiden osaamiskeskuksen kautta. 

Tästä pääset LANUPE Oy:n sivuille

Vastaanotolle on mahdollista saapua juuri sillä kokoonpanolla, minkä näette tarpeelliseksi tämän hetken elämäntilanteessanne.

Voimavarakeskeinen psykoterapiaYksilöterapia

  • Terapiaan voi hakeutua yksin minkä tahansa omaa elämää, jaksamista, mielenterveyttä tms. mietityttävän asian tai pulman kanssa. Perheterapeuttinen lähestymistapa myös yksilöterapiassa saattaa tuoda uusia näkökulmia tilanteeseen.

 

Milloin kannattaa hakeutua perhe- tai pariterapiaan

  • Perhettä kohtaavissa haasteissa, joita saattavat olla eri mielenterveyden sairaudet ja häiriöt, sosiaaliset ja vuorovaikutukseen liittyvät ongelmat, päihdeongelma, kehityksen haasteet ja konfliktit perheessä, lasten ja nuorten ongelmat, parisuhdeongelmat, vanhemmuuden tuen tarve, kriisit ja vakavien fyysisten sairauksien / menetysten kohtaaminen.
  • Parisuhdetta koetellessa esim. kommunikaatiovaikeudet, seksuaaliset ongelmat, elämätilanteen muutokset, eromietteet, uskottomuus, puolison mielenterveys- tai päihdeongelma tai vaikkapa työn aiheuttama väsymys, joka heijastuu suhteeseen.
  • Perhe- ja pariterapiaan voi hakeutua myös ennaltaehkäisevässä mielessä, pohtimaan asioita ja niiden merkityksiä ennen kuin niistä muodostuu ongelmia tai ihan vain oppiakseen tuntemaan itseä ja toista paremmin sekä yhdessä elämisen taitoja.

 

Mitä on perheterapia?

  • Perheterapialla tarkoitetaan koko perheen hoitoa, jossa yksi tai useampi perheenjäsen saa terapiaa. ”Perheeksi käsitetään ensisijaisesti se perheenkaltainen vuorovaikutusyksikkö, jota yhdistää samasta ongelmasta tai asiasta puhuminen” (Jukka Aaltonen).
  • Perheterapiassa pyritään löytämään perheessä ja heidän sosiaalisessa verkostossaan olevat myönteiset voimavarat ja mahdollisuudet.
  • Perheterapiassa tarkastellaan mm. vuorovaikutusta ja sitä miten ihmiset ovat suhteissa toisiinsa. Kaikilla meillä on tai on ollut perhe ja ihmissuhteita, jotka vaikuttavat meihin. Nämä suhteet voivat parhaimmillaan auttaa ja kantaa meitä vaikeidenkin tilanteiden yli tai pahimmillaan ylläpitää yksilöllisiä mielenterveyden häiriöitä ja estää kehityksellisesti rakentavia ratkaisuja.

 

Pariterapian avulla kohti parempaa parisuhdetta

  • ”Pariterapia on yksi perheterapian muoto”. Parisuhteen toimivuus / toimimattomuus heijastuu koko muuhunkin perheeseen ja läheisiin sekä omaan jaksamiseen mm. opiskelu- tai työelämässä.
  • Pariterapian tavoitteena on toimivan vastavuoroisen vuorovaikutuksen ja hyvinvoinnin lisääntyminen suhteessa.
  • Pariterapia mahdollistaa suhdetta koettelevien asioiden tarkastelun ulkopuolisen henkilön tarjotessa siihen puolueettoman tilan. Terapia auttaa tunnistamaan tunteita, tarpeita, toiveita, pettymyksiä sekä puolisoiden omien suku-/kasvuhistorian mukana tulleiden tulkinta- ja toimintatapojen vaikutuksia.

Lyhytpsykoterapia yrityksille

Työnantajana Te voitte tarjota työntekijällenne apua elämänlaadun kohentamiseen ja samalla saada jaksavamman ja siten yrityksenne kannalta tehokkaamman työntekijän. Hyvinvoiva työntekijä antaa myös hyvinvoivan kuvan yrityksestä.

Lyhytpsykoterapia voi olla kestoltaan 5 – 25 tapaamiskertaa. Terapia on tavoitteellista ja se auttaa jäsentämään elämäntilannetta, lisäämään itseymmärrystä ja ottamaan omia ja perheen voimavaroja paremmin käyttöön. Terapiassa tehdyt oivallukset, löydetyt työkalut ja voimavarat kannattelevat elämässä myöhemminkin.

Kriisiterapia

Kriisitilanteita on monenlaisia, mutta yhteistä niille on se, että se tapahtuu yllättäen ja voi ylittää ihmisen sen hetkisen henkisen sietokyvyn ja hänen selviytymiskeinonsa tuntuvat tilapäisesti riittämättömiltä. Useimmiten kriisin taustalla on läheisen tai omaisen menetys, onnettomuus, vammautuminen tai vakava sairastuminen. On normaalia reagoida kriisitilanteisiin voimakkaastikin. Saman kriisin kohdannut lähiyhteisö voi halutessa tulla yhdessä kriisiterapiaan.

”Pienetkin askeleet voivat johtaa näkyvään muutokseen”