Työnohjaus

 

”Työnohjauksen tavoitteena on vapauttaa voimia, luovuutta ja ajattelua työhön ja sen rajojen tunnistamiseen.”(STORY)

Työnohjauksessa keskitytään asiakkaan työhön ja hänen ammatilliseen kehittymiseen. Työnohjauksessa voi tarkastella mm. omaa työtä ja suhdettaan työhön, pohtia työyhteisöön, omaan jaksamiseen ja hyvinvointiin liittyviä kysymyksiä sekä esim. esimiesaseman tuomia haasteita luottamuksellisesti ulkopuolisen koulutetun ohjaajan avulla.

Työnohjaus on tavoitteellista työskentelyä, missä tavoitteet määritellään asiakkaan kanssa yhdessä. Työnohjaaja tarjoaa avuksenne menetelmiä ja luotettavan ilmapiirin tarkastella asioita, mutta ei ratko ongelmia tai tarjoa valmiita vastauksia. Vastaukset asiakas oivaltaa ja työstää itse. Keskeisenä tavoitteena työnohjauksessa voidaankin pitää asiakkaan tutkivan työotteen oppimista sekä oman itsensä, ajatustensa ja tunteidensa tunnistamista.

”Omaan työhön liittyvät kaavamaisuudet ja sokeat pisteet avautuvat kriittisen ajattelun lisääntyessä, jolloin niiden oikaiseminen on mahdollista. Omat ajattelumallimme, tiedostamattomat tunteemme sekä mielikuvat vaikuttavat kaikkeen toimintaamme. Tämän oivaltaminen on avain itseohjautuvuuteen, joka on avain ammatilliseen kehittymiseen.” (Hallamaa-Numminen, 2011)

Työnohjausta voi tilata lyhytkestoisiin tarpeisiin (5-10 tapaamista), mutta parhaimpiin tuloksiin päästään kun prosessille annetaan riittävästi aikaa (1-3 v) ja tapaamiset ovat säännöllisiä.

Työnohjaus sopimuksen mukaan:

Yritysten  / asiakkaiden omissa tiloissa tai Espoon keskuksessa osoitteessa Lakelankatu 1, 02770 Espoo (Kuninkaantien hotelli) tai Leppävaarassa osoitteessa Harakantie 2 c, 02650 Espoo. Katso tarkemmat yhteystiedot ja ota yhteyttä.

Katso myös sivu Työnohjausmuodot

Hinnasto

Ota yhteyttä