Tunnetaideterapia

Tudy- ryhmä eli tunnemaalausryhmä

Tunnetaideterapia voi olla keino, jonka avulla tunnistamme tunteitamme ja niiden myötä oivallamme asioita ja merkityksiä itsestämme, elämästämme sekä mahdollisesti löydämme keinot muuttaa suuntaa elämässämme ja antaa anteeksi menneelle. Tunnetaideterapiassa tunteet ovat työkalumme itsemme löytämiseen. Tunteiden prosessointi saattaa katkaista jopa sukupolvia kestäneen tunneketjun.

Tunnetaideterapiassa maalataan (tai esim. muovaillaan saveen) tunteita. Siinä ei ole tarkoitus tehdä taidetta sanan perinteisessä mielessä tai edes mitään esittävää kuvaa. Myös värit kertovat tunteista ja värien merkitykset ovat jokaiselle omansa. Tunteita ei tarvitse paeta tai peitellä.

Elämme ns. järki- yhteiskunnassa, jossa tunteet on usein pidettävä hallinnassa. Tunnetaideterapiassa puhutaan tunteiden kohtaamisesta ja niiden hyväksymisestä. Tunteet, kuten mekin, haluavat tulla nähdyiksi ja hyväksytyiksi. Vaikka ne kielletään ja työnnetään taka-alalle, ne yrittävät aina uudelleen. Tunteet ovat välttämättömiä tasapainon ja terveyden ylläpitäjinä. Kaikki tunteet ovat sallittuja ja tärkeitä. Niillä on meille viesti. Työhön (maalaus, savi, hiili tms.) tulee aina jotain itsestä, siihen tulee tunne, usein ei-tiedostettu. Työ peilaa meille takaisin jotain yllättävää, näyttää nyt-hetken tunteen. Siitä saatamme oivaltaa, mikä esim. ärsyttää ja miksi.

 

Tunnetaideterapiassa puramme kukin omaa sen hetkistä tunnetilaamme maalauksiin. Ihminen kertoo kuvalla, ehkä tiedostamattaan, mitä ei saa sanoin kerrottua. Maalauksesta on helpompi puhua, kun on jotain konkreettista mistä puhua. Tunne, joka maalauksesta nousee joko tehdessä tai katsoessa, liittyy aina johonkin ja kun sen tiedostaa, avartaa se ymmärrystä itsestämme. Joskus maalauksessa on vain kaaos, jota ei sillä hetkellä halua tai pysty näkemään / tunnistamaan. Se on ok. Järjen kielto voi olla esteenä tai voi olla, ettei nyt ole voimia muuhun. Maalaus antaa mahdollisuuden oivaltaa yhteyden nyt-hetken tunteen ja menneisyyden välillä. Joskus työn merkityksen oivaltaa vasta jälkikäteen, ehkä kuukausien kuluttua kun siihen liittyvä tunne on tarpeeksi auennut.

 

Tudy-ryhmässä tarkastelemme töitä yhdessä, mutta jokainen omasta tunteesta ja omasta historiasta käsin. Ryhmässä toimimme peilinä toinen toisillemme. Yksin ei voi peilata ja siksi tarvitsemme toisiamme. Kun ryhmässä tunteen vallassa ollessaan huomaa hyväksyvän katseen, auttaa se itseäkin hyväksymään tunteensa. Toisilta peilaamamme myötätunto ja lupa tuoda tunne näkyväksi antaa luottamuksen siihen, että tulemme kuulluksi, ymmärretyksi ja hyväksytyksi sellaisenaan, kaikkine tunteinemme. Oma tunne on oikea ja luvallinen.

 

Nimestä huolimatta kyseessä ei ole terapia, vaikkakin sillä saattaa olla itselle oivallusten myötä vahvasti sellaisia vaikutuksia. Ryhmän vetäjä on mukana ryhmässä yhtenä ryhmän jäsenenä, ei terapeuttina. Tunnetaideterapiassa luotetaan siihen, että prosessi etenee juuri niin kuin pitää. Jokainen löytää kyllä omat ratkaisunsa ongelmiinsa, kunhan aika on siihen sopiva. Jokaisella on mahdollisuus sisimpänsä löytämiseen ja itsensä parempaan ymmärtämiseen.

 

Vaikeat asiat / kipeät tunteet eivät välttämättä tule helposti esiin uudessa ryhmässä vieraiden ihmisten joukossa. Se on normaalia itsesuojeluvaistoa. Vaikka saisimme niistä hieman käsitystä, niin emme aina ole valmiita paljastamaan kaikkea ryhmässä, ainakaan heti. Aiemmat muistot samankaltaisista tilanteista pelottavat. ”Emme voi hoputtaa itseämme ja tunteitamme emmekä varsinkaan toista ihmistä. Omat pelot suojelevat meitä sulkemalla kehon tunnelukot ja pitämällä ne kiinni niin kauan, että olemme valmiita kohtaamaan sen vaikeankin tunteen. Sitten aikanaan tulee taas uusi tunne käsittelyyn. Ja sama rumba toistuu, mutta aina hieman helpompana, eivätkä tunteet enää pelota yhtä paljon.”(Kairon)

Aina ei tarvitse puhua mitään. Maalaus / työ on jo ollut ensimmäinen puheenvuoro, jossa tunteet on näytetty.

Ryhmässä sitoudumme kaikki siihen, että siellä puhutut asiat ovat ehdottoman luottamuksellisia ja jäävät ryhmään.

Ota yhteyttä / ilmoittaudu mukaan Tudy-ryhmään.