Voimavarakeskeinen psykoterapia

Elämän ristiriitatilanteiden pohtiminen, erilaiset elämäntilannevaikeudet, elämänhallintaa, lasten kasvatusta, parisuhdetta, vanhemmuutta ja perhettä horjuttavat haasteet sekä opiskelun ja työelämän mukanaan tuomat paineet, ihmissuhteiden kiemurat tai yllättävät menetykset / kriisit saattavat kohdata meitä kaikkia jossain vaiheessa elämäämme.

Silloin tarvitaan kuuntelijaa, kanssakulkijaa ja usein ammatillista apua.

Voimavarakeskeiseen psykoterapiaan liittyvät lähestymistavat ovat dialogisuus, narratiivisuus, ratkaisukeskeisyys ja reflektiivisyys.

Voimavaroja etsitään keskustelu- ja toimintatavoista sekä tässä hetkessä ja suhteissa olemisesta. Psykoterapeuttisen työskentelyn kohteena voidaan pitää paitsi yksilön tai perhesysteemin eheytymistä myös yksilön ja hänen sosiaalisen verkoston subjektiuden vahvistamista. Elämme suhteissa.

"Ihminen eikä ihmissuhde ole ongelma - vaan ongelma on ongelma tai suhde siihen on ongelmallinen."

Terapian tarkoituksena on etsiä uusia näkökulmia ja mahdollisuuksia merkityksellisille asioille. Voimavarakeskeinen terapia on asiakaslähtöistä, siinä oletetaan, että asiakkaalta itseltään löytyy voimavaroja ja kykyjä ratkaista asioita / tehdä tarvittavia muutoksia niin, että hänen kykynsä kohdata elämäänsä vahvistuu ja syntyy vaihtoehtoisia tarinoita.

Pienetkin askeleet voivat johtaa näkyvään muutokseen