Terapiapalvelut

Terapiapalvelut / psykoterapia

 

Vastaanotolle on mahdollista saapua juuri sillä kokoonpanolla, minkä näette tarpeelliseksi tämän hetken elämäntilanteessanne. Asioita voi tarkastella yksin terapeutin kanssa (yksilöterapia), yhdessä elämänkumppanin kanssa (pariterapia), yhden tai useamman perheenjäsenen / läheisen läsnä ollessa (perheterapia) tai ystäväporukan kanssa, jolloin teitä on koskettaa yhteinen asia (kriisiterapia).

 

Yksilöterapia

 • Terapiaan voi hakeutua myös yksin minkä tahansa omaa elämää, jaksamista, mielenterveyttä tms. mietityttävän asian tai pulman kanssa. Tällöinkin perheterapeuttinen lähestymistapa saattaa tuoda uusia näkökulmia tilanteeseen.

Milloin kannattaa hakeutua perhe- tai pariterapiaan

 • Perhettä kohtaavissa haasteissa, joita saattavat olla eri mielenterveyden sairaudet ja häiriöt, sosiaaliset ja vuorovaikutukseen liittyvät ongelmat, päihdeongelma, kehityksen haasteet ja konfliktit perheessä, lasten ja nuorten ongelmat, parisuhdeongelmat, vanhemmuuden tuen tarve, kriisit ja vakavien fyysisten sairauksien / menetysten kohtaaminen.
 • Parisuhdetta koetellessa esim. kommunikaatiovaikeudet, seksuaaliset ongelmat, elämätilanteen muutokset, eromietteet, uskottomuus, puolison mielenterveys- tai päihdeongelma tai vaikkapa työn aiheuttama väsymys, joka heijastuu suhteeseen.
 • Perhe- ja pariterapiaan voi hakeutua myös ennaltaehkäisevässä mielessä, pohtimaan asioita ja niiden merkityksiä ennen kuin niistä muodostuu ongelmia tai ihan vain oppiakseen tuntemaan itseä ja toista paremmin sekä yhdessä elämisen taitoja.

Mitä on perheterapia?

 • Perheterapialla tarkoitetaan koko perheen hoitoa, jossa yksi tai useampi perheenjäsen saa terapiaa. ”Perheeksi käsitetään ensisijaisesti se perheenkaltainen vuorovaikutusyksikkö, jota yhdistää samasta ongelmasta tai asiasta puhuminen” (Jukka Aaltonen).
 • Perheterapiassa pyritään löytämään perheessä ja heidän sosiaalisessa verkostossaan olevat myönteiset voimavarat ja mahdollisuudet.
 • Perheterapiassa tarkastellaan mm. vuorovaikutusta ja sitä miten ihmiset ovat suhteissa toisiinsa. Kaikilla meillä on tai on ollut perhe ja ihmissuhteita, jotka vaikuttavat meihin. Nämä suhteet voivat parhaimmillaan auttaa ja kantaa meitä vaikeidenkin tilanteiden yli tai pahimmillaan ylläpitää yksilöllisiä mielenterveyden häiriöitä ja estää kehityksellisesti rakentavia ratkaisuja.

Pariterapian avulla kohti parempaa parisuhdetta

 • ”Pariterapia on yksi perheterapian muoto”. Parisuhteen toimivuus / toimimattomuus heijastuu koko muuhunkin perheeseen ja läheisiin sekä omaan jaksamiseen mm. opiskelu- tai työelämässä.
 • Pariterapian tavoitteena on toimivan vastavuoroisen vuorovaikutuksen ja hyvinvoinnin lisääntyminen suhteessa.
 • Pariterapia mahdollistaa suhdetta koettelevien asioiden tarkastelun ulkopuolisen henkilön tarjotessa siihen puolueettoman tilan. Terapia auttaa tunnistamaan tunteita, tarpeita, toiveita, pettymyksiä sekä puolisoiden omien suku-/kasvuhistorian mukana tulleiden tulkinta- ja toimintatapojen vaikutuksia.

Kriisiterapia

Kriisitilanteita on monenlaisia, mutta yhteistä niille on se, että se tapahtuu yllättäen ja voi ylittää ihmisen sen hetkisen henkisen sietokyvyn ja hänen selviytymiskeinonsa tuntuvat tilapäisesti riittämättömiltä. Useimmiten kriisin taustalla on läheisen tai omaisen menetys, onnettomuus, vammautuminen tai vakava sairastuminen. On normaalia reagoida kriisitilanteisiin voimakkaastikin.

Kriisiterapia on paikka, jossa voit luottamuksellisesti ja turvallisesti kohdata kriisin aiheuttaneen tapahtuman ja käsitellä sen seurauksia ja merkityksiä itsellesi sopivaan tahtiin. Kriisiterapia ei voi antaa takaisin sitä, mitä ihminen on menettänyt, mutta voi auttaa, että siihen liittyvä psyykkinen kipu ei olisi sietämätöntä ja tukea omien voimavarojen palautumista sekä parhaimmillaan sillä voidaan ennaltaehkäistä pitkäkestoisemman trauman syntyä tilanteesta.

Saman kriisin kohdannut lähiyhteisö voi halutessa tulla yhdessä kriisiterapiaan.

Kriisiterapia on yleensä lyhytkestoista (muutama käynti – 1 v tarpeen mukaan), mutta joskus kriisi / traumaattinen kokemus saattaa aktivoida muitakin tuskallisia muistoja ja kokemuksia ja siten voi syntyä tarvetta jatkaa terapiatapaamisia esim. yksilöterapian muodossa.

Siirry sivulle voimavarakeskeinen psykoterapia

Katso terapiapalveluiden hinnasto

Terapiavastaanotto

 

 • Espoon Leppävaarassa: osoitteessa Harakantie 2 c. (Lintuvaarantien puoleinen ovi)
 • Espoon keskuksessa: osoitteessa Lakelankatu 1, Kuninkaantien hotelli (Espoon keskuksen rautatieaseman läheisyydessä).

Molempiin paikkoihin on hyvät kulkuyhteydet ja helppo päästä, kävelymatkan päässä juna-asemalta.

 • Kotikäynti asiakkaan kotona työparin kanssa. 

Kotikäynneissä hintaan lisätään kilometrikorvaukset / matkalippujen hinta + työparilisä, mikä on ½ normaalituntihinnasta.

Ota yhteyttä