Terapeuttinen uniryhmä

 

Onko sinulla unihäiriö tai nukahtamisvaikeuksia?

Apua unettomuuteen saat terapeuttisesta uniryhmästä

Uniryhmä auttaa sinua tunnistamaan untasi häiritsevät tekijät ja ohjaa löytämään keinot unettomuuden parantamiseen.

Terapeuttinen uniryhmä pohjaa biologiseen terveystietoon unesta ja asioita käsitellään terapeuttisella / voimavarakeskeisellä työotteella keskustellen. Uniryhmässä käymme ryhmämuotoisesti läpi unihäiriöiden laatua ja käsittelemme niiden vaikutuksia omaan ja läheisten elämään, pohdimme syitä, jotka ovat unihäiriöiden taustalla ja ennen kaikkea etsimme keinoja, joilla voimme helpottaa nukahtamista ja parantaa unen laatua sekä pituutta. Tarkoituksena on, että jokainen ryhmäläinen tutustuu omaan uni- ja valverytmiinsä ja löytää yksilöllisiä keinoja korjata sitä.

Käymme läpi unen koostumusta, unisyklejä, miten hyödyntää biologisia rytmejä, ravinnon ja liikunnan merkitystä sekä mitä kannattaa huomioida jos elämä esim. työn takia on kovin epäsäännöllistä (esim. vuorotyö). Ryhmässä saamme vertaistukea ja kokemuksia sekä vinkkejä keinojen käyttöön ottoon ja univaikeuksien ennaltaehkäisyyn.  Unella on koko elämää kannatteleva merkitys, joten kun huolehdimme unestamme, niin se huolehtii meistä. Ryhmässä edetään keskustellen, ryhmätyöskentelyin, mielikuvaharjoittein ja rentoutuen. Etsimme samalla itselle sopivia rentoutumismuotoja.

Uniryhmä sopii kaikille, jotka kärsivät univaikeuksista ja haluavat löytää niihin apua lääkkeettömästi.

Ryhmien pääasiallisena vetäjänä toimii Jaana Kinnunen, joka on ammatiltaan terveydenhoitaja, perhe- ja psykoterapeutti. Terapiasuuntauksena voimavarakeskeisyys.

Lisätietoa unen merkityksestä